A Place: Creative Art meets Technology

วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สมัครเรียนที่นี่!
<a href='http://ant.dpu.ac.th/index.php/gt/'>Interactive Design and Game Development</a>

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม (Bachelor of Science Program in Interactive Design and Game Development)

<a href='http://ant.dpu.ac.th/index.php/da/'>Creative Digital Design</a>

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ (Bachelor of Science Program in Creative Digital Design)

<a href='http://ant.dpu.ac.th/index.php/we/'>Web Engineering and Mobile Development</a>

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา (Master of Science Program in Web Engineering and Mobile Application Development)

<a href='http://ant.dpu.ac.th/index.php/itex-2/'>Center of IT Training and Certification Examination</a>

ศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และให้คำปรึกษาด้าน Digital Transformation, Digital Creative Design, Gamification และ Mixed Reality

News & Event

ข่าวประชาสัมพันธ์ และ กิจกรรมของวิทยาลัย

S__11583542

อบรมฟรี! การสร้างแอนิเมชันให้กับนักเรียนที่สนใจ

วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี (ANT) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดกิจกรรมอบรมการสร้างแอนิเมชันให้กับนักเรียนที่สนใจในหัวข้อ “Day Dreaming” โดยเป็นการอบรมเพื่อใช้เครื่องมือและสร้างแนวคิดการพัฒนาแอนิเมชันโดยใช้โปรแกรม Crazy Talk Animator 3 – ฟรี 3 ชม.(https://www.reallusion.com/crazytalk-animator/2D-animation-feature.html)

Read more
1500x1500px_ULgame2

การแข่งขัน U-League ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

นับเป็นปีที่ 2 แล้วสำหรับการแข่งขัน eSports ระดับอุดมศึกษา U League Thailand 2017 ปีนี้ก็จะยกระดับการแข่งขันกันไปอีกขั้นกับการเปิดให้นักศึกษาที่มีทักษะและความสามารถในด้านการแข่งขัน eSports กับเกมที่จะต้องใช้ทั้งฝีมือผู้เล่นและระบบทีมเวิร์คถึง 3 เกม ด้วนกันคือRealm of Valor (RoV), Heroes of

Read more
Cover

การออกแบบกิจกรรมการตลาดเพื่อการสร้างสรรค์สังคม

แนวความคิดโครงการประกวดการออกแบบกิจกรรมการตลาดเพื่อการสร้างสรรค์สังคม:  การทำงานจริงในสายงานการจัดการกิจกรรมทางการตลาดไม่ว่าเป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการตลาดในเชิงการค้า หรือ ในเชิงประเด็นสังคมล้วนเกิดจากการสร้างสรรค์พัฒนาจากการเห็นถึงปัญหาของสิ่งที่มีอยู่ควบคู่ไปกับการต่อยอดสร้างสรรค์ในสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Read more

บุคลากร ภายในวิทยาลัย

testi-image

"การผสมผสานงานศิลปะกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ทำให้เกิดชิ้นงานที่มีความน่าสนใจและมีคุณค่า"

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรสิทธิ์ ชูชัยวัฒนา

คณบดี at ANT
testi-image

"เมื่อ Art กับ Technology มารวมกัน ความน่าอยู่ของโลกก็จะเกิดขึ้น"

รองศาสตราจารย์ ดร.นุชรี เปรมชัยสวัสดิ์

ที่ปรึกษา at ANT
testi-image

"เราจะสร้างทุกๆที่ เพื่อการเรียนรู้"

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัลย์ อินทร์ชำนาญ

รองคณบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ และเครือข่ายบริการวิชาการ at ANT
testi-image

"สร้างสรรค์ด้วยจินตนาการ ผสมผสานศาสตร์แห่งศิลปและเทคโนโลยี"

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิญญู นิรนาทล้ำพงศ์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ at ANT
testi-image

"โลกคือสนามทางธุรกิจของคนที่มีความคิดสร้างสรรค์"

อาจารย์ กรุณา แย้มพราย

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา at ANT
testi-image

"การเรียนรู้ คือความท้าทายตลอดชีวิต"

อาจารย์ บัญญพนต์ พูลสวัสดิ์

หัวหน้าหลักสูตรการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม at ANT
testi-image

"Learning is never endless"

รองศาสตราจารย์ ดร.วราพร จิระพันธุ์ทอง

อาจารย์ at ANT
testi-image

"ศิลปะผลักดันความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยีสรรสร้างความคิดนั้นให้เป็นจริง"

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ อิ่มสมบัติ

หัวหน้าหลักสูตรการออกแบบดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ at ANT
testi-image

"Create knowledge to your heart be beautiful mind by ANT"

อาจารย์ พนมพร ดอกประโคน

อาจารย์ at ANT
testi-image

"We are ANT"

อาจารย์ สิริภา จันทะบูลย์

อาจารย์ at ANT

สำนักงานเลขานุการ

testi-image

ก้าวทันโลก ไปกับ ANT

นางสาวอารยา ธารนัย

เลขานุการ at ANT
testi-image

มดถึงจะตัวเล็ก แต่มันไม่เคยละความพยายามที่จะถึงเป้าหมาย

นางสาวภัทรา รัตนโมรานนท์

เลขานุการ at ANT
testi-image

ถ้าคุณมีฝัน จงกล้าที่จะล่ามัน

นางสาวดุลยารัตน์ ขาววิเศษ

เลขานุการ at ANT