วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี (ANT) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดกิจกรรมอบรมการสร้างแอนิเมชันให้กับนักเรียนที่สนใจในหัวข้อ “Day Dreaming” โดยเป็นการอบรมเพื่อใช้เครื่องมือและสร้างแนวคิดการพัฒนาแอนิเมชันโดยใช้โปรแกรม Crazy Talk Animator 3 – ฟรี 3 ชม.

หลังจากอบรมผู้เข้าอบรมสามารถแข่งขันสร้างงาน Animation ในหัวข้อดังกล่าวเพื่อส่งประกวดรับทุนการศึกษาเต็มจำนวนจากทางวิทยาลัย โดยทุนการศึกษาที่ได้รับ สำหรับน้องๆ มัธยมปลายเพื่อศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ และได้สิทธิ์ในการส่งผลงานไปประกวดที่ประเทศไต้หวันเพื่อชิงทุนการศึกษาจำนวน 1,000 เหรียญสหรัฐ (https://www.reallusion.com/event/18-Asiagraph/about.html?id=highschool2D)

การประกาศผลผู้รับทุนจะประกาศที่ facebook page ของทางวิทยาลัย https://www.facebook.com/ANTDPU/ ในวันถัดไป

กิจกรรมจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 นี้ เวลา 9.00-16.00 น. ที่ห้อง 425 อาคาร 4 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สำหรับน้องๆ เยาวชนที่สนใจงานทางด้านสื่อแอนิเมชัน การสร้าง Character สวยๆ ในเกม โดยใช้ Crazy Talk Animator 3 การสร้างงาน Digital Media สมัครได้ที่ https://goo.gl/forms/rVrunuweJjX5SPtf1

รายละเอียดหลักสูตรที่ http://ant.dpu.ac.th/index.php/da/

สอบถามรายละเอียดการอบรมและแข่งขันได้ที่ 02-9547300 ต่อ 714
หรือ email aurawan.ims@dpu.ac.th, wilawan.inn@dpu.ac.th

 


Comment Form