วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี (ANT) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดกิจกรรมอบรมการสร้างแอนิเมชันให้กับนักเรียนที่สนใจในหัวข้อ “Day Dreaming” โดยเป็นการอบรมเพื่อใช้เครื่องมือและสร้างแนวคิดการพัฒนาแอนิเมชันโดยใช้โปรแกรม Crazy Talk Animator 3 – ฟรี 3 ชม. (more…)


นับเป็นปีที่ 2 แล้วสำหรับการแข่งขัน eSports ระดับอุดมศึกษา U League Thailand 2017 ปีนี้ก็จะยกระดับการแข่งขันกันไปอีกขั้นกับการเปิดให้นักศึกษาที่มีทักษะและความสามารถในด้านการแข่งขัน eSports กับเกมที่จะต้องใช้ทั้งฝีมือผู้เล่นและระบบทีมเวิร์คถึง 3 เกม ด้วนกันคือRealm of Valor (RoV), Heroes of Newerth (HON) และ League of Legends (LOL) โดยมีตัวแทนจากทั้ง 16 สถาบันการศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้

ในรอบนี้นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ทุกสาขา ทุกคณะ ทุกวิทยาลัย เข้าร่วมแข่งขันภายในมหาวิทยาลัยในเกม ROV, HON และ LOL ลุ้นรางวัลมูลค่ารวมมากกว่า 50,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.ผู้เข้าแข่งขันต้องศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะใดก็ได้ และเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเดียวกัน
2.ผู้เข้าแข่งขันต้องมีเกรดเฉลี่ยรวมสะสม (CUM.GPA) ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป ยกเว้นนักศึกษาชั้นปีที่ 1
3.ผู้เล่น 1 คนสามารถสังกัดได้ 1 ทีมเท่านั้น
4.ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักศึกษาอยู่ในสถานปกติ (Good Standing)
5.การตั้งชื่อผู้เล่น และชื่อทีม ห้ามใช้คำที่ไม่สุภาพในทุกภาษา
6.ทีมที่เข้าแข่งขัน 1 ทีมสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 เกม
7.ทีมที่เข้าแข่งขัน มีสมาชิกได้ไม่เกิน 6 คน (สำรองได้ 1 คน)
8.ใน 1 ทีม มีผู้เล่นที่มีรายชื่อติดอยู่ใน Pro league ได้ไม่เกินทีมละ 2 คน
ทุนการศึกษา รอบแข่งขันคัดเลือกตัวแทนมหาวิทยาลัย

CHAMPION ทุนการศึกษา 10,000 บาท

กำหนดการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
เปิดรับสมัคร : 1สิงหาคม – 10 สิงหาคม 2560
การแข่งขันรอบ Online : 11 สิงหาคม – 24 สิงหาคม 2560
การแข่งขันรอบ Offline : 25 สิงหาคม 2560
สมัครและติดตามความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมได้ที่ตัวแทน, วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี: https://www.facebook.com/ANTDPU/

สมัครได้ที่ https://goo.gl/VbCf6x