แนวความคิดโครงการประกวดการออกแบบกิจกรรมการตลาดเพื่อการสร้างสรรค์สังคม: 

การทำงานจริงในสายงานการจัดการกิจกรรมทางการตลาดไม่ว่าเป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการตลาดในเชิงการค้า หรือ ในเชิงประเด็นสังคมล้วนเกิดจากการสร้างสรรค์พัฒนาจากการเห็นถึงปัญหาของสิ่งที่มีอยู่ควบคู่ไปกับการต่อยอดสร้างสรรค์ในสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (more…)


สมัครเรียนหลักสูตร GT การออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม หรือหลักสูตร DA การออกแบบดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ ของวิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ & เอ็นเทอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี (ANT) วันนี้ รับฟรี! Acer Switch Alpha 12 ตอนเปิดเทอม สิงหาคม 2560 สมัคร ANT คลิกเลย >>


วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี ให้ความร่วมมือกับ บริษัทไอคอม เทค (iCom Tech) ในการใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในการจัดการแข่งขัน Asiagraph Reallusion Award 2017 (เอเชียกราฟ เรียลลูชั่น อะวอร์ด) เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาประกวดคลิปแอนิเมชั่นความยาว 3-3.30 นาที โดยใช้เวลาในการสร้าง 48 ชั่วโมงต่อเนื่อง ด้วยซอฟต์แวร์ iClone ในวันที่ 24-26 มีนาคม 2560 ณ อาคารสนม สุทธิพิทักษ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 


บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมมือวิทยาลัยครีเอทีฟ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มอบทุนการศึกษาเรียนฟรี 100% และเงิน 600,000 บาท!!!! รายละเอียดเพิ่มเติม