โครงการอบรมประวัติการอบรมประวัติการอบรมส่วนบุคคล
PROGRAMMING HOUR FEE (THB)
1 Java Fundamental for Android Application Developer 18 7,900
2 HTML 5 for Beginner 18 5,900
3 PHP and MySQL 24 7,900
4 Responsive Web Design and Devopment 24 7,900
5 System Analysis (UML) 12 5,900
DIGITAL MARGETING HOUR FEE (THB)
1 Thinking Beyond Routine IT Operation 6 3,000
2 Digital Immigration “New Business Revolution” 6 3,000
MOBILE APPLICATION HOUR FEE (THB)
1 Basic Android Application Development 24 9,000
2 Advanced Android Application Development 24 9,000
3 Swift Fundamental for iOS Application Development 18 7,900
4 Basic iOS Application Development 24 9,900
5 Intermediate iOS Application Development 24 9,900
6 Advanced iOS Application Development 24 9,900
7 Cross Platform Mobile Application Development with Ionic and Angular.JS 24 9,900
8 Mobile Application with Unity 12 5,900
GRAPHIC DESIGN & PHOTOGRAPHY HOUR FEE (THB)
1 Vector Design Illustrator for Business 12 5,900
2 Graphic Design with Photoshop 12 5,900
3 Design and Create Infographic 12 5,900
4 Cartoon Design Workshop 12 5,900
5 Fundamental for UX&UI 6 3,000
6 The Art of Photography 12 5,900
GAME DESIGN AND DEVELOPMENT HOUR FEE (THB)
1 Virtual Reality: Beyond Tomorrow Land 12 5,900
2 2D Character Design 12 5,900
3 3D Character Design 12 5,900
4 Level and Enviroment Design 6 3,000
5 Game Development with Unity 2D 12 5,900
6 Game Development with Unity 3D 18 7,900
7 2D Animation with Crazy Talk 12 5,900
8 3D Animation with iClone 18 7,900


สนใจสอบถามข้อมูลที่คุณพลอย โทร: 
097-239-5078 Line ID: p.ployg

ประวัติการอบรม

 • การพัฒนาแอพพลิเคชัน และเกมด้วย Virtual Reality
  6 – 7 มีนาคม 2560, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารภ

      เนื้อหา: โปรแกรม Unity, การใช้งาน Fibrum SDK, การใช้งาน Asset Probuilder ในการออกแบบฉาก, การนำโมเดลแบบจำลอง 3 มิติมาภายนอกมาใช้งานใน VR, การกำหนดรูปแบบพื้นผิว แสงเงา สภาพแวดล้อม, การใช้งาน JoyStick และตัวควบคุม HMD (Head Mount Display), การเขียนโปรแกรมเกมด้วยชุดพัฒนาเกมอัตโนมัติภาษาโปรแกรม C#, การสร้างตัวละคร และการใส่กระดูกตัวละครด้วย Mixamo

 • การสร้างงาน Infographic”
  20-21 เมษายน 2560, แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบำรุงรักษาระบบสื่อสาร ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จังหวัดกระบี่

      เนื้อหา: เทคนิคการออกแบบ Infographics, โปรแกรมสร้างข้อมูลประเภทข้อความ ตาราง กราฟ, การใช้งานโปรแกรม Canva, Adobe Illustrator, เทคนิคการออกแบบ Icon, Symbol, ภาพวาดการ์ตูน, Pictogram และภาพเคลื่อนไหว

      

 • React Native”
  17 สิงหาคม 2560, คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

      เนื้อหา:


ประวัติการอบรมส่วนบุคคล

 • Digital Technology for Driving Real Estate Staffs
  5 – 10 มิถุนายน 2560, K. Kanjana Thompson From Brisbane, Australia

      CONTENT: The training aims to improve digital technology for driving real estate staffs in terms of content, data analysis, graphic design and documentation. The following outline describes content covered under each main training session:
I. Basic Computer Skills
II. PowerPoint
III. Excel
IV. Got Questions? Get Answers, Microsoft Word
V. After Effect
VI. Photoshop
VII. Digital Marketing
***Each of the above software training sessions will include classroom activity examples to use with the programs. An example for each major discipline area will be included along with website resources for additional activity ideas.