ผลงาน และ งานวิจัย

การปรับปรุงการเข้าถึงผลลัพธ์การค้นคืนโดยการออกแบบส่วนของการแดงผลการค้นคืนในเสิร์ชเอนจินด้วยเทคนิคการจัดกลุ่ม

วรสิทธิ์ ชูชัยวัฒนา
วารสารวิชาการสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี, ฉบับเดือนมกราคม – มิถุนายน 2561, Vol. 6(1) หน้าที่ 1-6
Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close