ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา DA เข้าร่วม Young Web Master Camp รุ่น 17 และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากงาน YWC

ขอแสดงความยินดีกับน้องวินนักศึกษา DA ชั้นปีที่ 3

นักศึกษาทุน Ant Creative Star เข้าร่วม Young Web Master Camp รุ่น 17
และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากงาน YWC

ขอแสดงความยินดี
กลุ่มที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1

ได้เเก่ กลุ่ม A
จากเว็บไซต์ Psyjay (ใส่ใจ)
“ platform ทำให้คนที่ไม่สบายใจ สามารถปรึกษากับใครสักคนที่เข้าใจจริง ๆ ได้โดยเข้าถึงได้ง่าย
เพราะว่าสุขภาวทางจิตเป็นเรื่องที่สำคัญนะ มันส่งผลต่อการใช้ชีวิตของเราและสังคม ”