Press-Release

ตอนนี้ทั้งสองหลักสูตร สามารถกู้ กยศ. ได้แล้ว

หลักสูตร DA (อินเทอร์แอคทีฟดิจิทัลอาร์ต) และหลักสูตร IG (การออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม)

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close