ผลงาน และ งานวิจัย

มาย เพ็ท โซไซตี้ : แอปพลิเคชันสำหรับคนรักสัตว์เลี้ยง

ลลิตา จริตทรัพย์ และ วรสิทธิ์ ชูชัยวัฒนา
งานประชุมวิชาการระดับชาติด้าวนการบริหารจัดการ ครั้งที่ 10 (National Conference on Administration and Management : NCAM 2018), หน้าที่ 472-481
Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close