ปริญญาโท วิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา

หัวข้อสารนิพนธ์ การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับผลิต และเผยแพร่นิยายภาพ โดย พงศ์พิสิฐ ธรรมคุณ ปีการศึกษา 2562

อินเตอร์เน็ตได้เปลี่ยนพฤติกรรมของการเสพสื่อในชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน ผู้บริโภคสามารถสืบค้นเลือกสิ่งที่ต้องการชมได้ในเวลาที่ต้องการ และผู้บริโภคเองก็ยังสามารถเผยแพร่สื่อของตนเองได้ เนื่องจากมีเว็บไซต์ที่ให้บริการสร้างบล็อกเผยแพร่วิดีโอนำเสนอภาพของผู้ใช้บริการได้ ในงานวิจัยฉบับนี้ผู้ทำวิจัยได้สนใจสื่อประเภทหนึ่งที่เรียกว่า นิยายภาพ (visual novel) ซึ่งเป็นนิยายที่มีลักษณะเป็นการ์ตูนร่วมกับเกม โดยผู้ชมจะได้รับชมภาพ เสียง และตัวหนังสือแสดงเนื้อหา ผู้ชมสามารถคลิกบนหน้าจอเพื่อให้ภาพและตัวหนังสือเปลี่ยนฉาก และสามารถคลิกตัวเลือกเพื่อเลือกการดำเนินเรื่องที่แตกต่างกันได้ ในปัจจุบันเว็บไซต์ที่ให้บริการเผยแพร่นิยายภาพมีความยากในการใช้งาน ต้องอาศัยการเรียนรู้อย่างมาก และบางเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างต้องอาศัยความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมซึ่งยากสำหรับคนทั่วไป ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงนำเสนอการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับเผยแพร่นิยายภาพ และออกแบบเครื่องมือผลิตที่ช่วยในการสร้างนิยายภาพบนบราวเซอร์ที่มีความสะดวกในการใช้งาน และสามารถเรียนรู้วิธีการใช้งานได้อย่างรวดเร็วโดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในการเขียนโปรแกรม โดยได้ตั้งชื่อเว็บแอปพลิเคชันนี้ว่า NovelU และเว็บไซต์นี้ถูกพัฒนาโดยใช้โปรแกรม Angular ร่วมกับภาษา Typescript ซึ่งทำงานอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ Node.js และใช้ไลบรารี Konvajs ซึ่งเป็นไลบารีที่ช่วยสนับสนุนการแสดงผลแบบสองมิติบน Html5 Canvas เพื่อช่วยแสดงภาพของนิยายบนบราวเซอร์ และข้อมูลต่าง ๆ ได้ถูกเก็บอยู่บนฐานข้อมูล Firebase

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close