ปริญญาโท วิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา

หัวข้อสารนิพนธ์ การพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือสำหรับสนับสนุน การใช้งานระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ M-Pass ของกรมทางหลวง โดย พรปวีณ์ เสาโกมุท ปีการศึกษา 2562

กรมทางหลวงประสบปัญหาการจราจรติดขัด เกิดการชะลอตัวบริเวณหน้าด่านเก็บ ค่าผ่านทาง เนื่องจากปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นในทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาเร่งด่วน มีปริมาณการจราจรมากเป็นพิเศษ ส่งผลให้เกิดความไม่สะดวกแก่ผู้ใช้ทางรวมถึงการสิ้นเปลืองพลังงานและสูญเสียเวลาที่ผู้ใช้ทางต้องรอบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทาง ซึ่งแนวทางที่ กรมทางหลวงได้ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวคือการใช้ระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางแบบอัตโนมัติ (Electronic Toll Collection System) เรียกว่า ระบบ M-Pass ซึ่งปัจจุบันได้มีการติดตั้งระบบ M-Pass ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางของกรมทางหลวง และสามารถใช้งานร่วมกับทางด่วนบนสายทางของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้
อย่างไรก็ตามแนวโน้มปัญหาจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางยังเพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่อง โดยมีสาเหตุทั้งจากปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจำนวนผู้ใช้ระบบ M-Pass ที่ยังน้อยกว่าประเทศอื่น ๆ ในระดับสากล
M-Pass แอปพลิเคชันเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นในรูปแบบโมบายแอปพลิเคชัน เพื่อส่งเสริมการใช้งานระบบ M-Pass อำนวยความสะดวกและรองรับความต้องการผู้ใช้บริการระบบ M-Pass ในการตรวจสอบข้อมูลการผ่านทางล่าสุด การขอรับข้อมูลประวัติการผ่านทางย้อนหลังในรูปแบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การใช้ QR Code เติมเงินค่าผ่านทางผ่าน Mobile Banking การตรวจสอบอัตราค่าผ่านทางของแต่ละด่านบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และ 9 รวมถึงแสดงข้อมูลเชิงสถิติ การใช้งานระบบ M-Pass

    koko303
Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close