ปริญญาโท วิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา

หัวข้อสารนิพนธ์ จี-ช็อคลิซึ่ม : แอปพลิเคชันสำหรับจำหน่ายคาซิโอจี-ช็อค โดย จิรวัฒน์ หวานจริง ปีการศึกษา 2562

“จีช็อคลิซึ่ม” เป็นแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการไอโอเอส วัตถุประสงค์หลักของแอปพลิเคชันได้แก่ช่วยอำนวยความสะดวกกระบวนการซื้อและการชำระเงิน นาฬิกาจีช็อคเป็นนาฬิกาที่ได้รับความนิยมจากผู้คนจำนวนมาก เมื่อมีความต้องการที่จะซื้อนาฬิกาจีช็อคเรือนใหม่ ผู้ซื้อส่วนใหญ่จะเข้าไปค้นหาสินค้าผ่านระบบเฟสบุ๊กและกูเกิล ปัญหาหลักของวิธีการดังกล่าว คือผลลัพธ์การค้นคืนสินค้าที่ได้มาไม่ได้ถูกจัดกลุ่มอย่างเหมาะสม ดังนั้นทำให้เกิดความลำบากในการหาสินค้าที่ต้องการ นอกจากนั้นแล้ว ผู้ซื้อจะมีความสับสนกับกระบวนการชำระค่าสินค้าที่มีความซับซ้อน
สารนิพนธ์ฉบับนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการไอโอเอส โดยอำนวยความสะดวกกระบวนการซื้อนาฬิกาคาซิโอจีช็อค และช่วยลดเวลาที่ใช้ในกระบวนการค้นหาสินค้าและกระบวนการจ่ายชำระค่าสินค้า

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close