ปริญญาโท วิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา

หัวข้อสารนิพนธ์ ระบบคิวอาร์โค้ดเพื่อจำลองสังคมไร้เงินสด สำหรับงาน ดีพียู โอเพ่นเฮ้าส์ โดย สมชาย นุ่นละออง ปีการศึกษา 2562

ระบบ QR Code เพื่อจำลอง Cashless Society สำหรับงาน DPU Openhouse มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้ทดลองใช้ระบบ QR Code ชำระเงินแทนการใช้เงินสด พัฒนาโดยโปรแกรมบน Application LINE (Front-End Framework) โดยใช้ภาษา PHP JavaScript jQuery CSS Bootstrap ทำงานร่วมกับฐานข้อมูล MySQL
ผลการประเมินความพึงพอใจจากนักเรียนที่ใช้งานซึ่งเป็นลูกค้า 81 คน ภายในงาน พบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจในระดับดี ดังนั้นจากผลการประเมินความพึงพอใจ สามารถสรุปได้ว่า นักธุรกิจรุ่นใหม่ และนักศึกษา พึงพอใจในการใช้งาน QR Code กับระบบชำระเงินที่ไม่ต้องใช้เงินสดพกติดตัว แต่ทั้งนี้ระบบนี้แค่นำมาทดลองใช้เพียงในงาน DPU Open house เท่านั้น

    slot 5000 pgsoft
Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close