ปริญญาโท วิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา

หัวข้อสารนิพนธ์ ระบบแจ้งและติดตามปัญหาข้อขัดข้องทางเทคโนโลยีดิจิทัล กรณีศึกษา:ศาลแพ่ง โดย นนท์ จิตร์จำนงค์ ปีการศึกษา 2564

หัวข้อสารนิพนธ์ ระบบแจ้งและติดตามปัญหาข้อขัดข้องทางเทคโนโลยีดิจิทัล กรณีศึกษา:ศาลแพ่ง โดย นนท์ จิตร์จำนงค์ ปีการศึกษา 2564

สารนิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบแจ้งและติดตามปัญหาข้อขัดข้องทางเทคโนโลยีดิจิทัล พัฒนาขึ้นโดยใช้บัญชีทางการของไลน์ (LINE Official Account) เป็นช่องทางที่เจ้าหน้าที่ศาลแพ่งใช้แจ้งปัญหาข้อขัดข้องทางเทคโนโลยีดิจิทัล ให้แก่ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศทราบ และมีไดอะลอกโฟลว์ (Dialogflow) ทำหน้าที่ถามตอบกับผู้ใช้และรวบรวมความต้องการของผู้ใช้เพื่อส่งต่อให้ไฟร์เบสฟังก์ชัน (Firebase functions) ประมวลผลและเก็บข้อมูลลงในฐานข้อมูลไฟร์สโตร์ (Firestore Database) ต่อไป และพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันให้เจ้าหน้าที่ในส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศใช้เพื่อรับทราบปัญหาฯที่ผู้ใช้แจ้งเข้ามา และตอบสนองกับปัญหาฯที่เกิดขึ้น

    slot deposit 5000
Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close