ปริญญาโท วิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา

หัวข้อสารนิพนธ์ อาร์พีส : เว็บแอปพลิเคชันระบบจัดการข้อมูลงานวิจัย และโครงงาน โดย ชัยวัฒน์ กล่ำทิม ปีการศึกษา 2562

สารนิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะออกแบบ และพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับการติดตามโครงการหารายได้กับเงินทุนวิจัยของวิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยแอปพลิเคชันดังกล่าวจะทำการเก็บข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์และความคืบหน้าของโครงการวิจัย เพื่อช่วยให้ผู้บริหารวิทยาลัยสามารถติดตาม และค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ได้ ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าแอปพลิเคชันช่วยการจัดการข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close