ปริญญาโท วิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา

หัวข้อสารนิพนธ์ แอปพลิเคชันตีขิม จำลองขิมบนระบบปฏิบัติการไอโอเอส โดย ณัฐพัชร์ อุบลรัตน์ ปีการศึกษา 2563

หัวข้อสารนิพนธ์ แอปพลิเคชันตีขิม จำลองขิมบนระบบปฏิบัติการไอโอเอส
โดย ณัฐพัชร์ อุบลรัตน์ ปีการศึกษา 2563

แอปพลิเคชันตีขิม จำลองขิมบนระบบปฏิบัติการไอโอเอส มีจุดประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถฝึกทักษะการตีขิมสำหรับบุคคลทั่วไป เป็นสื่อช่วยการสอน ช่วยในการฝึกฝนส่วนตัว และใช้ประกอบการตัดสินใจก่อนซื้อขิมจริง
ผู้สนใจบรรเลงขิมจำนวนมากมักมีปัญหาหลายประการเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการบรรเลงขิมของตัวเอง เช่น การเลือกซื้อขิม การตั้งเสียงขิม การฝึกฝนการบรรเลง และการท่องจำโน้ตเพลง เป็นต้น อีกทั้ง ช่วงอายุที่หลากหลายและพื้นฐานความรู้ที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล ทำให้ความสนใจในการเรียนตีขิมลดน้อยลง
แอปพลิเคชันตีขิม จำลองขิมบนระบบปฏิบัติการไอโอเอส จะสามารถช่วยให้ผู้สนใจบรรเลงขิมศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการเลือกซื้อขิมจริง ตัดปัญหาการตั้งเสียงขิมจริง เพิ่มความสะดวกในการฝึกทักษะได้เป็นอย่างดี

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close