ปริญญาโท วิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา

หัวข้อสารนิพนธ์ โฟนีโม: แอปพลิเคชันสำหรับฝึกพูดเสียงสระในภาษาอังกฤษตามหลักสัทศาสตร์ สำหรับเด็กบนระบบปฏิบัติการไอโอเอส โดย ธนพัฒน์ ศรลัมพ์ ปีการศึกษา 2562

โฟนีโมเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้งานบนโทรศัพท์มือถือ และแท็บเล็ตบนระบบปฏิบัติการไอโอเอส มีจุดประสงค์เพื่อช่วยสอนการออกเสียงสระในภาษาอังกฤษตามหลักสัทศาสตร์สำหรับเด็กในระดับชั้นประถมศึกษา ผู้ใช้งานสามารถเรียนรู้ความสำคัญของการออกเสียง และวิธีการฝึกฝนการออกเสียงได้ในคู่มือการใช้งาน และสามารถเรียนเรียนสระต่าง ๆ ในหัวข้อบทเรียน โดยบทเรียนจะแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ คือ สระเสียงเดี่ยว กับสระเสียงประสม โดยแต่บทเรียนแต่ละบทมีผู้ใช้สามารถทดลองฟังเสียงของสระ และคำตัวอย่างได้ จากนั้นจะมีแบบฝึกหัดให้ทำบทเรียนละ 5 ข้อ เมื่อผู้ใช้ทำแบบฝึกหัดเสร็จระบบจะประเมินคะแนนให้ออกมาเป็นดาว โดยถ้าผู้ใช้งานทำคะแนนได้น้อยกว่าที่กำหนดจะไม่สามารถปลดล็อคบทเรียนถัดไปได้ ในหน้าหลักจะมีบทเรียนแนะนำสำหรับผู้ใช้เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเลือกเนื้อหาบทเรียน นอกจากนี้ใน
แอปพลิเคชันจะประกอบด้วยรูปภาพการ์ตูนที่น่ารักดึงดูดให้เด็ก ๆ อยากใช้งาน
แอปพลิเคชันโฟนีโมนี้ได้ใช้ Viper Design Pattern เป็นแนวทางในการออกแบบ และพัฒนาแอปพลิเคชัน โดยจะถูกควบคุมการเปิดหน้าด้วย Coordinator และจะมีการขอข้อมูล API ต่าง ๆ ผ่าน Service โดยในการแปลงเสียงเป็นคำพูดจะใช้ Speech API ของ Apple ในการทำระบบ Authentication จะใช้ Firebase Authentication, Facebook API และ Facebook SDK ส่วนในการเก็บข้อมูลต่าง ๆ จะใช้ Firebase เป็น Database และ Firebase Storage สำหรับจัดเก็บรูปภาพและไฟล์เสียงต่าง ๆ
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอปพลิเคชันพบว่า ผู้ใช้ทั้งครูและนักเรียนมีความพึงพอใจในการใช้งานในระดับมาก ทำให้สามารถสรุปได้ว่า โฟนีโม: แอปพลิเคชันสำหรับการฝึกพูดเสียงสระในภาษาอังกฤษตามหลักสัทศาสตร์สำหรับเด็กบนระบบปฏิบัติการไอโอเอส นี้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงตามวัตถุประสงค์

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close