ผู้บริหาร

อาจารย์คมสันต์ สุขวิญญา หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาอินเทอร์แอคทีฟดิจิทัลอาร์ต

การศึกษา

  • ปริญญาโท ( M.Sc. ) Computer Graphics and Animation Assumption University of Thailand
  • ปริญญาตรี (วท.บ.) ถ่ายภาพและภาพยนตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ประวัติการทำงาน

  • อาจารย์ประจำ วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • อาจารย์ประจำภาควิชาดิจิทัลมีเดีย คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนต์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  • หัวหน้าสาขาดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
  • แอนิเมเตอร์, เลย์เอาท์ดีไซด์เนอร์, ริกเกอร์, โปรเจคท์โคออดิเนเตอร์ บริษัท บีบอยด์ ซีจี จำกัด
  • แอนิเมเตอร์, ริกเกอร์ บริษัท ครีเอทีฟ คิงดอม แอนิเมชัน จำกัด
  • แอนิเมเตอร์ บริษัท กันตนา แอนิเมชัน จำกัด
Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close