อาจารย์ประจำ

อาจารย์ ชัยชนะ จารุวรรณากร อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

  • ปริญญาโท ( ศป.ม. ) นฤมิตศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี ( วท.บ. ) ภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / ประเทศไทย

ประวัติการทำงาน

  • อาจารย์ประจำ วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • หัวหน้าช่างภาพ บริษัทอมรินย์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ฝ่ายอมรินทร์พับลิชชิ่งเซอร์วิส
  • ช่างภาพ บริษัทอมรินย์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) นิติยสาร NATIONAL GEOGRAPHIC ฉบับภาษาไทย
  • ช่างภาพ บริษัทคราทอส คอนเนค จำกัด
  • ช่างภาพ บริษัทไซเฟอร์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
  • ช่างภาพ บริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด (นิติยสารสารคดี)
    Slot deposit pulsa tanpa potongan
Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close