อาจารย์ประจำ

อาจารย์ ณพล ศิริภิบาล อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

  • ปริญญาโท ( วทม. ) การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต/ไทย
  • ปริญญาตรี ( ทบ. ) คอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยรังสิต/ไทย

ประวัติการทำงาน

  • นักพัฒนาซอฟแวร์ระดับจูเนียร์ ภาษา Java บริษัท ARsoft Co., Ltd.
  • นักพัฒนาซอฟแวร์ระดับซีเนียร์ ภาษา Java บริษัท Netband Co., Ltd.
  • ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทพัฒนาเกมอิสระ บริษัท Airdrop Studio Co., Ltd.
  • อาจารย์ประจำ วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close