อาจารย์ประจำ

อาจารย์ ภาณุ บุณยรัตพันธุ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

  • ปริญญาโท ( M.S. ) Finance London School of Busines & Finace / ประเทศอังกฤษ
  • ปริญญาโท ( M.B.A. ) Business Administration Assumption University / ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี ( B.A. ) Business English Assumption University / ประเทศไทย

ประวัติการทำงาน

  • อาจารย์ประจำ วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • ผู้จัดการแผนกส่งออก บริษัท เอส.บี. อุตสาหกรรมเครื่องเรือน จำกัด
  • ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เพอร์เฟคคอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด (ซีพี)
  • เจ้าหน้าที่บริหารงานลูกค้า บริษัท ทูนทาวน์เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด
    slot deposit pulsa 5000
Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close