อาจารย์ประจำ

อาจารย์ อนุวัตน์ รัตนสมบูรณ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

  • ปริญญาโท ( วทม. ) วิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/ไทย
  • ปริญญาโท ( ศศบ. ) การออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/ไทย

ประวัติการทำงาน

  • อาจารย์ประจำ วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
    slot pulsa tanpa potongan 2023
Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close