หลักสูตรวิศวกรรมเว็บฯ วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์แอนด์เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

M.Sc. in Web Engineering and Mobile Application Development Dhurakij Pundit University

บรรยากาศกิจกรรมการอบรม Game-based Learning ที่จัดโดยหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์แอนด์เอ็นเตอร์เทนเม้นท์เทคโนโลยี เมื่อวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ณ ห้อง E-Sport มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ขอขอบคุณ ผศ.ดร.วิลาวัลย์ อินทรชำนาญ และ ผศ.กรุณา แย้มพราย วิทยากร ที่มาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ค่ะ

ไว้พบกับการอบรมระยะสั้น ที่ทางหลักสูตรจะจัดขึ้นต่อไปนะคะ สนใจติดตามข้อมูลได้ที่ https://www.facebook.com/WEANTDPU

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close