โครงการผ่านกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ

นักศึกษา และนักเรียนโครงการผ่านกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ
เดินทางมาดูงาน VR ที่ ANT ทั้ง 2 รุ่น
สนุกสนานและเพลิดเพลินกันเลยทีเดียว