มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผู้นำการศึกษา eSport เปิดวิชาพิเศษ AN403 Special Topic in eSport Management


มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมการศึกษา เดินหน้าพัฒนาหลักสูตรทันสมัย ตอบรับกระแส eSport ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว เปิดวิชาพิเศษ “การจัดการกีฬาอิเล็กทรอนิกส์” (AN403 Special Topic in eSport Management) ภายใต้การดูแลของวิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี (College of Creative Design & Entertainment Technology)

วิชานี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรม eSport อย่างรอบด้าน ตั้งแต่การจัดการทีม การตลาด การจัดอีเวนต์ ไปจนถึงกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง โดยมี อาจารย์ภัทรา รัตนโมรานนท์ และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในวงการ eSport มากมายร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์

เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าร่วม

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมการเรียนการสอน รวมถึงเข้าร่วมเวิร์คช็อปและกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ eSport ได้ โดยสามารถนัดหมายล่วงหน้าผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก https://fb.me/ANTDPU

eSport อุตสาหกรรมแห่งอนาคต

อุตสาหกรรม eSport กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดทั่วโลก และประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในตลาดที่สำคัญ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เล็งเห็นถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมนี้ และมุ่งมั่นที่จะผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต

เกี่ยวกับวิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี

วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นผู้นำด้านการศึกษาสร้างสรรค์ ที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์และทักษะที่จำเป็นสำหรับอุตสาหกรรมบันเทิงและเทคโนโลยี

รายละเอียดวิชา AN403 Special Topic in eSport Management

  • รหัสวิชา: AN403
  • หัวข้อ: Special Topic in eSport Management
  • วันและเวลาเรียน: วันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 13:30 – 16:30 น.
  • สถานที่เรียน: ห้อง 6801

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: