เปิดตัวชมรม ANTx eSports!

บริษัท AMD เข้ามาเป็นผู้สนับสนุนในงานเปิดบ้านชมรมกีฬาอิเล็คทรอนิกส์ (eSports)