อาจารย์ประจำ

อาจารย์ประจำวิทยาลัย ANT

 • Photo of อาจารย์ ชัยชนะ จารุวรรณากร อาจารย์ประจำหลักสูตร

  อาจารย์ ชัยชนะ จารุวรรณากร อาจารย์ประจำหลักสูตร

  การศึกษา ปริญญาโท ( ศป.ม. ) นฤมิตศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / ประเทศไทย ปริญญาตรี ( วท.บ. ) ภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / ประเทศไทย ประวัติการทำงาน อาจารย์ประจำ วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์…

  Read More »
 • Photo of อาจารย์ ภาณุ บุณยรัตพันธุ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร

  อาจารย์ ภาณุ บุณยรัตพันธุ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร

  การศึกษา ปริญญาโท ( M.S. ) Finance London School of Busines & Finace / ประเทศอังกฤษ ปริญญาโท ( M.B.A. ) Business Administration…

  Read More »
 • Photo of อาจารย์ วิชชา เจริญสุข  อาจารย์ประจำหลักสูตร

  อาจารย์ วิชชา เจริญสุข อาจารย์ประจำหลักสูตร

  การศึกษา ปริญญาโท ( วทม. ) วิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/ไทย ปริญญาตรี ( ศศบ. ) การออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/ไทย ประวัติการทำงาน อาจารย์ประจำ วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  …

  Read More »
 • Photo of อาจารย์ ภัทรา รัตนโมรานนท์ อาจารย์ประจำหลักสูตร

  อาจารย์ ภัทรา รัตนโมรานนท์ อาจารย์ประจำหลักสูตร

  การศึกษา ปริญญาโท ( วท.ม ) วิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ / ไทย ปริญญาตรี ( บธ.บ ) ระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ / ไทย ประวัติการทำงาน อาจารย์ประจำ วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์…

  Read More »
 • Photo of อาจารย์ ณพล ศิริภิบาล   อาจารย์ประจำหลักสูตร

  อาจารย์ ณพล ศิริภิบาล อาจารย์ประจำหลักสูตร

  การศึกษา ปริญญาโท ( วทม. ) การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต/ไทย ปริญญาตรี ( ทบ. ) คอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยรังสิต/ไทย ประวัติการทำงาน นักพัฒนาซอฟแวร์ระดับจูเนียร์ ภาษา Java บริษัท ARsoft Co.,…

  Read More »
 • Photo of อาจารย์ อนุวัตน์ รัตนสมบูรณ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร

  อาจารย์ อนุวัตน์ รัตนสมบูรณ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร

  การศึกษา ปริญญาโท ( วทม. ) วิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/ไทย ปริญญาตรี ( ศศบ. ) การออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/ไทย ประวัติการทำงาน อาจารย์ประจำ วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  …

  Read More »
Back to top button
Close