อาจารย์ ชัยชนะ จารุวรรณากร


ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาอินเตอร์แอ็คทีฟดิจิทัลอาร์ต

การศึกษา

  • ปริญญาโท ( ศป.ม. ) นฤมิตศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี ( วท.บ. ) ภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / ประเทศไทย

ประวัติการทำงาน

  • อาจารย์ประจำ วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • หัวหน้าช่างภาพ บริษัทอมรินย์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ฝ่ายอมรินทร์พับลิชชิ่งเซอร์วิส
  • ช่างภาพ บริษัทอมรินย์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) นิติยสาร NATIONAL GEOGRAPHIC ฉบับภาษาไทย
  • ช่างภาพ บริษัทคราทอส คอนเนค จำกัด
  • ช่างภาพ บริษัทไซเฟอร์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
  • ช่างภาพ บริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด (นิติยสารสารคดี)

Related Posts

อาจารย์ อนุวัตน์ รัตนสมบูรณ์

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาอินเตอร์แอ็คทีฟดิจิทัลอาร์ต การศึกษา ปริญญาโท ( วทม. ) วิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/ไทย ปริญญาตรี ( ศศบ. ) การออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/ไทย ประวัติการทำงาน อาจารย์ประจำ วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

อาจารย์ ณพล ศิริภิบาล

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม การศึกษา ปริญญาโท ( วทม. ) การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต/ไทย ปริญญาตรี ( ทบ. ) คอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยรังสิต/ไทย ประวัติการทำงาน นักพัฒนาซอฟแวร์ระดับจูเนียร์ ภาษา Java บริษัท ARsoft Co., Ltd. นักพัฒนาซอฟแวร์ระดับซีเนียร์ ภาษา Java บริษัท Netband Co., Ltd. ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทพัฒนาเกมอิสระ บริษัท Airdrop Studio…

อาจารย์ ภัทรา รัตนโมรานนท์

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม การศึกษา ปริญญาโท ( วท.ม ) วิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ / ไทย ปริญญาตรี ( บธ.บ ) ระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ / ไทย ประวัติการทำงาน อาจารย์ประจำ วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เลขาประจำหลักสูตรการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เลขาประจำหลักสูตรการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เลขาประจำภาควิชาการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ…