DPU E-Sport Tournament by GT 409

 

รายวิชา GT409 eSport Tournament Management

ให้นักศึกษา จัด Tournament ขึ้นเพื่อเรียนรู้ ขั้นตอน การจัดการ จากประสบการณ์จริง

โดยลงมือทำตั้งแต่การวางแผนโครงสร้าง Tournament ประชาสัมพันธ์

โดย แบ่งกลุ่ม แบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน

เพื่อให้ Tournament ออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบ