งาน Global Game Jam 2020

เวลา 31 มกราคม 2020 - 2 กุมภาพันธ์ 2020

สถานที Maker Space อาคาร 6 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพ, ประเทศไทย

วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563

ช่วงเวลากิจกรรม
13:00 - 14:00 น. ลงทะเบียน ที่ Maker Space อาคาร 6 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
14:30 - 14:50 น. ตัวแทน Game Jam Thailand (ทีมงาน อาจารย์ บัญญพนต์ พูลสวัสดิ) กล่าวต้อนรับ  สมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการ
15:00 - 16:45 น. วิทยากร พร้อม Keynote Speaker บรรยายแนวโน้มในอุตสาหกรรมเกม และ ตลาดนัก พัฒนาเกมอิสระ
17:00 - 18:00 น. ประกาศ Theme ของ Global Game Jam 2020 พร้อมแนะนํากรรมการ

วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

ช่วงเวลากิจกรรม
10:00 - 11:00 น. กิจกรรมสันทนาการ ร่วมกับผู้เข้าแข่งขัน ตัวแทน Game Jam Thailand (ทีม อาจารย์ บัญญพนต์ และ วิทยากรร่วม)
14:00 - 15:00 น. กิจกรรมสันทนาการ ร่วมกับผู้เข้าแข่งขัน ตัวแทน Game Jam Thailand (ทีม อาจารย์ บัญญพนต์ และ วิทยากรร่วม) 

วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563

ช่วงเวลากิจกรรม
10:00 - 11:00 น. กิจกรรมสันทนาการ ร่วมกับผู้เข้าแข่งขัน ตัวแทน Game Jam Thailand (ทีม อาจารย์ บัญญพนต์ และ วิทยากรร่วม)
14:00 - 15:00 น. ตัวแทน Game Jam Thailand (ทีม อาจารย์ บัญญพนต์) แนะนําผู้เข้าแข่งขัน
ทราบวิธีการ อัพโหลดเกม เข้าสู่ระบบของ Global Game Jam และ เตรียมการนําเสนอ 
17:00 - 21:00 น. นําเสนองานแต่ละกลุ่ม เพือให้กรรมการตัดสิน  

*****สำหรับผู้เข้าแข่งขันที่มีโรคประจำตัวกรุณาเตรียมยามา และ แจ้ง Staff ที่จุดลงทะเบียนให้ทราบ*****

*****กรุณานำเสื้อกันหนาว ผ้าห่ม หรือ ถุงนอน และอุปกรณ์ อาบน้ำ มาเอง*****

*****ขอความร่วมมือในการสวมใส่หน้ากากอนามัย ด้วยนะครับ*****

#