Global Game Jam คือ

The Global Game Jam® (GGJ) คืองานสร้างเกมที่ใหญ่ที่สุด ที่จัดขึ้นทั่วโลก GGJ เกิดขึ้นจากไอเดียที่ว่าในโลกอันแสนกว้างใหญ่ พวกเราสามารถที่จะมาร่วมกันสร้างสรรค์ แบ่งปันประสบการณ์ และ โชว์ความสามารถในด้านการสร้างวิดิโอเกม GGJ สนับสนุนให้ผู้คนจากทุกแขนงมาสร้างสรรค์และมีส่วนรวมในการสร้างเกม

  • ใช้เวลา 48 ชั่วโมงในการเข้ารวม สร้างเกมรับโจทย์พร้อมกันเวลา 5 โมงเย็น
  • จะเป็น Game Developer, Game Designer, Artist หรือ Sound Engineer ก็มาได้
  • ที่ Jam Site ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ รับ Board Game ด้วยนะ
  • Jam Site นี้มีรางวัลเล็กๆ น้อยๆ ด้วยครับ
#