สมัครเข้าร่วม Jam Site

วิธีการสมัครเข้าร่วม Global Game Jam 2020ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมงาน Global Game Jam 2020 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563

 • ลงทะเบียนเข้าร่วมงานที่ Official Website ของ College of Creative Design and Entertainment Technology (มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) URL: https://globalgamejam.org/2020/jam-sites/college-creative-design-and-entertainment-technology

 • เมื่อลงทะเบียนและเลือก Jam Site ที่ College of Creative Design and Entertainment Technology เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมโอนเงินค่าสมัครจำนวน 500 บาท (ค่าเข้าร่วมงานฯ) มาที่บัญชี รายชื่อของอาจารย์ประจำหลักสูตร ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ (ก่อนวันที่ 15 มกราคม 2563)

 • ชื่อบัญชี: นางสาว กรุณา แย้มพราย และ/หรือ นางสาว วิลาวัลย์ อินทร์ชำนาญ และ/หรือ นาย บัญญพนต์ พูลสวัสดิ์

  เลขบัญชี:

  152-232888-3

  ธนาคาร: ไทยพาณิชย์ (สาขามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์)

 • เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้วกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน และแจ้งชื่อเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้ทำการตรวจสอบและยืนยันการชำระเงินและ Update สถานะของผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานพร้อมแจ้งผลให้ผู้โอนเงินทราบต่อไป กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่

 • Email: banyapon.poo@dpu.ac.th

 • Email: ant@dpu.ac.th

 • Email: rittawan.nim@dpu.ac.th

 • Email: pongsaton.pit@dpu.ac.thสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม