Press-Release

Garena Academy

Garena Academy เป็นแพลตฟอร์มมที่จะสร้างเครือข่ายและสร้าง community ระหว่างคุณครู สถาบันการศึกษาให้เข้าใจระบบของอุตสาหกรรมเกมและ esport โดยมีการให้ความรู้แก่คุณครูในเรื่องของสายงานอาชีพที่หลากหลายภายในอุตสาหกรรมเกม
งานนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ .บัญญพนต์ พูลสวัสดิ์ ไปเป็นวิทยากรรับเชิญพูดเรื่องสายงานอาชีพ Game developer มีคุณครูที่เข้าใจเด็กๆมากขึ้นมีชมรม E Sport ภายในโรงเรียนมากขึ้นพร้อมทั้งมีการจัดการเรียนการสอนในการเขียนโปรแกรมเกมในระดับมัธยมปลายเป็นจำนวนมากอีกด้วย หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ link https://www.garenaacademy.com/

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close