DA393 การออกแบบเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ 3

วิชาการออกแบบเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ 3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บัญญพนต์ พูลสวัสดิ์ กระบวนการ Role Play ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มสร้างสำนักพิมพ์ขึ้นมา แล้วออกแบบ นิตยสารแบบ E-Magazine (Mock Magazine) โดยใช้โปรแกรม Adobe InDesign ในการออกแบบจะสร้างสรรค์ผลงาน

  นิตยสาร Pet Care

  Mini Capstone วิชาการออกแบบเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ 3, เทคนิคการพิมพ์แบบดั้งเดิม และการออกแบบกราฟิกดิจิทัล

  นิตยสาร ChillOut!

  Mini Capstone วิชาการออกแบบเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ 3, เทคนิคการพิมพ์แบบดั้งเดิม และการออกแบบกราฟิกดิจิทัล

  นิตยสาร The Gamer

  Mini Capstone วิชาการออกแบบเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ 3, เทคนิคการพิมพ์แบบดั้งเดิม และการออกแบบกราฟิกดิจิทัล

  นิตยสาร TechMag

  Mini Capstone วิชาการออกแบบเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ 3, เทคนิคการพิมพ์แบบดั้งเดิม และการออกแบบกราฟิกดิจิทัล

  นิตยสาร เปิดกรุตำนานกรีก

  Mini Capstone วิชาการออกแบบเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ 3, เทคนิคการพิมพ์แบบดั้งเดิม และการออกแบบกราฟิกดิจิทัล

  นิตยสาร Killer Story

  Mini Capstone วิชาการออกแบบเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ 3, เทคนิคการพิมพ์แบบดั้งเดิม และการออกแบบกราฟิกดิจิทัล

  นิตยสารเที่ยวทั่วไทยไปไหนดี

  Mini Capstone วิชาการออกแบบเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ 3, เทคนิคการพิมพ์แบบดั้งเดิม และการออกแบบกราฟิกดิจิทัล | โจทย์ออกแบบ Mocking Magazine