ร่วมแสดงความยินดีกับ น้องแซน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 นักกีฬาเหรียญทอง Sea Game 2019

ร่วมแสดงความยินดีกับ น้องแซน นักศึกษาชั้นปีที่3

ชิตวัน ธนนิธิกานต์ (แซน)

นักศึกษาวิทยาลัยฯ ANT หนึ่งในสมาชิกทีมชาติ THAILAND

ผู้พิชิตเหรียญทองแรกของกีฬา Esport ใน Sea Game 2019

จากเกม AOV หรือที่รู้จักกันในบ้านเราในชื่อของเกม ROV

#เป็นความภูมิใจของพวกเราทุกคน #นักกีฬาเหรียญทอง

Seagame 2019 #esports #Thailand #DPU