เจ้าหน้าที่ และ นักวิชาการศึกษา

นายธนกฤต ไชยวาลย์

เลขานุการหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา

วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เทคโนโลยี

อาคาร 6 ชั้น12 เลขที่ 110/1-4 ถ.
ประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
ติดต่อหลักสูตร IG/DA ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์
02-954-7300 ต่อ 714,423,422,243,333
Email: [email protected]