The Cabin VR

ตื่นเต้นไปกับการจำลองสถานการณ์ซอมบี้ในบ้านร้าง ผ่านสื่อเชิงโต้ตอบรูปแบบเกมบนเทคโนโลยี VR ด้วย Unity และ SteamVR