วุฒิการศึกษา

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา
  Master of Science Program in Web Engineering and Mobile Application Development

  หลักสูตร 2 ปี เรียนเฉพาะ เสาร์หรืออาทิตย์ 09.00-19.30 น.

  • ระยะเวลาเรียนแต่ละภาค 15 สัปดาห์

  • ระยะเวลาการศึกษาให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 6 ภาคเรียน

  • การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน มีระยะเวลาเรียนประมาณ 8 สัปดาห์

  สร้างผู้ประกอบการ และนวัตกร ด้วยเทคโนโลยี

  ดาวน์โหลดเอกสารโครงสร้างหลักสูตร

   

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารโครงสร้างหลักสูตร
  วิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา

  ดาวน์โหลดโครงสร้างหลักสูตร

  ทำไมหลักสูตรนี้ถึงน่าเรียน?

   

  มุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาให้เป็นนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สามารถนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ ไปใช้ในการพัฒนานวัตกรรมให้เหมาะสมตามบริบทของปัญหากล่าวคือเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถมีทักษะและวิสัยทัศน์ในการเป็นนักเทคโนโลยี

  สมัครเรียนปริญญาโทได้เลย!

  หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

  • ทุกอาชีพที่มีความต้องการเรียนเทคโนโลยีดิจิทัล และเปลี่ยนแปลงรุปแบบกระบวนการ การทำงานจากเดิมให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลมากขึ้น

  • ข้าราชการที่ต้องการนำวุฒิไปปรับ เนื่องจากเป็นหลักสูตรได้รับการรับรองเป็นหลักสูตรทางคอมพิวเตอร์ที่ ทางกพ. รับรอง 

  • ผู้ที่ต้องการมีความสามารถในการออกแบบและพัฒนาเว็บและแอปพลิเคชัน

   เนื้อหาวิชาของหลักสูตรที่น่าสนใจ

   • การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพาแพลตฟอร์ม iOS และ Android

   • การออกแบบเว็บแอปพลิเคชันแบบ Full Stack Developer

   • การใช้กลไกด้านเกมกับธุรกิจ Gamification

   • เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมและความเป็นจริงเสมือน AR & VR

   อาชีพที่สามารถต่อยอดได้หลังจบ

   • นักพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา

   • นักพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน

   • ผู้บริหาร CTO, CMO

   • นวัตกร ในธุรกิจสมัยใหม่

    ติดต่อสอบถาม หรือสมัครเรียน

    ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร (โดยประมาณ) 168,000 บาท โดยเหมาจ่ายในภาคปกติ และภาคฤดูร้อน ภาคเรียนละ 28,000 บาท หมายเหตุ รวมค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาต่างประเทศแล้ว

    ข้อมูลการสมัครเรียนปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา

    สมัครเรียน ปริญญาโท
    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านช่องทางออนไลน์
    • อาคาร 6 ชั้น 12 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กทม 10210

    • อีเมล: waraporn.jir@dpu.ac.th

    • โทรศัพท์: 02-954-7300 ต่อ 714, 252

     กมล ภาคย์ประเสริฐ

     กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินโนฮับ จำกัด ในเครือ บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) SAMART group รับผิดชอบกลุ่มงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ผลงาน: พัฒนาเทคโนโลยี LINE Customer Connect เชื่อมต่อ LINE เข้ากับบริการ Contact Center หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ให้โอกาสครับ คนจากทุกสาขาอาชีพสามารถเข้ามาเรียนได้ ไม่ว่าจะจบปริญญาตรี สายวิทยาศาสตร์ สายสังคม หรือสายศิลป์ ในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิตอลเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราและเป็นเรื่องที่ทุกคนควรต้องเรียนรู้ ที่นี่คุณจะได้เรียนทำแอปพลิเคชันมือถือ เว็บไซต์ การพัฒนาสื่อทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ ไปจนถึงการทำเหมืองข้อมูล ไม่ว่าคุณจะเป็นคนรุ่นใหม่ที่อยากทำธุรกิจ Start UP เป็นเจ้าของกิจการที่อยากจะทรานส์ฟอร์มธุรกิจ เป็นพนักงานที่อยากเพิ่มทักษะความรู้ใหม่ๆ หรือเป็นผู้บริหารที่อยากเข้าใจเทคโนโลยีเพื่อการบริหารทีมงานได้ดียิ่งขึ้น หลักสูตรนี้จะเป็นบันไดสู่ความสำเร็จของคุณ เหมือนที่ผมได้รับโอกาสจากการเข้ามาเรียนที่นี่ครับ
     Back to top button
     Close