วุฒิการศึกษา

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา
  Master of Science Program in Web Engineering and Mobile Application Development

  หลักสูตร 2 ปี เรียน เสาร์และอาทิตย์ 09.00-19.30 น.

  • ระยะเวลาเรียนแต่ละภาค 15 สัปดาห์

  • ระยะเวลาการศึกษาให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 6 ภาคเรียน

  • การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน มีระยะเวลาเรียนประมาณ 8 สัปดาห์

  สร้างผู้ประกอบการ และนวัตกร ด้วยเทคโนโลยี

  ดาวน์โหลดเอกสารโครงสร้างหลักสูตร

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารโครงสร้างหลักสูตร
  วิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา

  ทำไมหลักสูตรนี้ถึงน่าเรียน?

  มุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาให้เป็นนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สามารถนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ ไปใช้ในการพัฒนานวัตกรรมให้เหมาะสมตามบริบทของปัญหากล่าวคือเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถมีทักษะและวิสัยทัศน์ในการเป็นนักเทคโนโลยี

  [button color=”red” size=”medium” link=”https://www.dpu.ac.th/applygrad/” icon=”” target=”true” nofollow=”false”]สมัครเรียนปริญญาโทได้เลย![/button]

  หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

  • ทุกอาชีพที่มีความต้องการเรียนเทคโนโลยีดิจิทัล และเปลี่ยนแปลงรุปแบบกระบวนการ การทำงานจากเดิมให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลมากขึ้น

  • ข้าราชการที่ต้องการนำวุฒิไปปรับ เนื่องจากเป็นหลักสูตรได้รับการรับรองเป็นหลักสูตรทางคอมพิวเตอร์ที่ ทางกพ. รับรอง

  • ผู้ที่ต้องการมีความสามารถในการออกแบบและพัฒนาเว็บและแอปพลิเคชัน

   เนื้อหาวิชาของหลักสูตรที่น่าสนใจ

   • การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพาแพลตฟอร์ม iOS และ Android

   • การออกแบบเว็บแอปพลิเคชันแบบ Full Stack Developer

   • การใช้กลไกด้านเกมกับธุรกิจ Gamification

   • เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมและความเป็นจริงเสมือน AR & VR

   อาชีพที่สามารถต่อยอดได้หลังจบ

   • นักพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา

   • นักพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน

   • ผู้บริหาร CTO, CMO

   • นวัตกร ในธุรกิจสมัยใหม่

    ติดต่อสอบถาม หรือสมัครเรียน

    ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร (โดยประมาณ) 195,000 บาท โดยเหมาจ่ายในภาคปกติ และภาคฤดูร้อน ภาคเรียนละ 32,500 บาท จำนวน 6 เทอม

    ข้อมูลการสมัครเรียนปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา

     

    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านช่องทางออนไลน์
    • อาคาร 6 ชั้น 12 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กทม 10210

    • อีเมล: [email protected]

    • โทรศัพท์: 02-954-7300 ต่อ 714, 252

    ผลงานนักศึกษาปีการศึกษา 2564

    ผลงานนักศึกษาปีการศึกษา 2563

    ผลงานนักศึกษาปีการศึกษา 2562

     Back to top button
     Close